Bijtende kritiek op Gwyneth Paltrow om yoga


Paltrow beweert dat ze heeft bijgedragen aan de yoga-boom in de VS


Een van Amerika's beste hindoegeleerden heeft Gwyneth Paltrow aangevallen voor het feit dat zij in een recent interview krediet heeft opgeëist voor de yoga-boom in dat land. Paltrow zei in een interview dat ze mede verantwoordelijk is voor de toegenomen interesse voor yoga.

De opmerking van Paltrow viel in verkeerde aarde bij yogaliefhebbers. Die noemden haar een 'idioot' voor het claimen van een duizenden jaren oude Indiase traditie.

Hindoegeleerde Raja Zed noemde de het idee dat Paltrow heeft bijgedragen aan de opmars van yoga een 'waanidee'. "De feiten zijn nogal tegenstrijdig aan haar eigenaardige idee. Sporen van yoga gaan 4000 jaar terug en hebben hun oorsprong in de Indusvallei. In de VS was yoga al in zwang lang voordat Gwyneth Paltrow er voet op aarde zette. Ze zou moeten weten dat nederigheid de deugd van een echte yoga-beoefenaar is, omdat yoga de gevaren van arrogantie en trots verlichten", aldus Zed.

Zed, de voorzitter van de Universal Society of Hinduism, voegt daaraan toe: "Yoga is een mentale en fysieke discipline die de menselijke ziel met de universele ziel verbindt. Het deed het prima zonder de hulp van Paltrow. Yoga leidt de beoefenaar van bewustzijn van de buitenwereld naar een focus op het innerlijke, terwijl Paltrow juist het tegenovergestelde deed. Ze moet zich ervan bewust zijn dat yoga erop gericht is de geest vrij te maken van woede, lust, angst, hebzucht, jaloezie en melancholie."

Cover Media/Novum Nieuws